Hej!

Vi, Carin Eklund och Inna Rösåsen, ger ut Sveriges första formativa läromedel i svenska och svenska som andraspråk och bäst av allt – böckerna hänger ihop!

Vi är två förstelärare som har förfinat arbetssättet Formativ Bedömning. Genom lång beprövad erfarenhet och aktionsforskning i liten skala har vi utvecklat ett arbetsmaterial som vi ger ut på Liber . Det är det första formativa läromedlet i svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Formativ Svenska  och Formativ Svenska som andraspråk finns för både årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Kursböckerna är helt synkade för att kunna användas parallellt i klassrummet. Elever i svenska och svenska som andraspråk kan ta del av samma undervisning trots att de läser olika kurser med olika mål och kunskapskrav. Läromedlen är på det viset helt unika och passar väl in i dagens skolsverige.

 

Våra läromedel bygger på ett arbetssätt som innebär att eleverna övar mer, har färre kunskapsmätningar och ändå lyckas bättre. Andelen F minskar och de elever som vill nå högre utvecklas mer. Kärnan i det formativa arbetet är att bedömningen är den viktigaste delen av undervisningen, och därför ska den i så hög grad som möjligt göras tillsammans med elever  i klassrummet. De rättningsbördor som svenskämnet genererar kan lärare delvis gå igenom på lektionstid. Metoden är nyskapande, tidsbesparande och genererar bättre betyg. För att garantera validitet och transparens utgår alla kapitel från Skolverkets mål och kunskapskrav.

Så – Sveriges alla svensklärare! Köp våra böcker, bjud in oss till er skola, eller kolla upp oss här på bloggen för att få ta del av det bästa som har hänt alla elever och svensklärare i detta avlånga land.

Nyfiken? Gå in på www. liber.se och beställ ett provkapitel redan idag.