Det är ingen nyhet att den digitala världen har kommit för att stanna. Allt digitaliseras, och så även skolan. Det är roligt med utveckling – all utveckling. Att se hur mycket det går att göra tack vare ny teknik är helt fantastiskt. När jag tänker tillbaka på min egen ungdom är det svårt att greppa hur vi kunde överleva en enda dag utan mobiler, iPads och bärbara datorer. Men vi överlevde och är nu en del av den digitala världen.

Ett resultat av digitaliseringen är att elever idag sällan skriver för hand. Det är helt förståligt med tanke på vilka fördelar som det finns med att skriva på datorn eller paddan, där man lätt kan flytta text och kopiera delar, etc. På så sätt är det väldigt tidseffektivt. En naturlig utveckling av det i sin tur är att behovet av papper minskar, men är målet verkligen en helt pappersfri skola?

På vår skola är papper snart ett minne blott. När vi lärare kom tillbaka från sommarlovet var våra skrivare på arbetsrummen borttagna och nedrustningen av flera kopiatorer pågick. Budskapet var tydligt – utskrifter och kopiering ska helst undvikas! Vi blev nog alla lätt stressade över hur det skulle påverka vårt dagliga arbete. För det är ju i övergången som det blir jobbigt – innan alla har lärt sig att utesluta papper vid undervisning, återkoppling och rättning. Jag tror alla är positiva till att minska pappersmängden på grund av miljön, men är det optimalt och går det överhuvud taget att helt undvika papper i en skola?

När det gäller det formativa arbetssättet finns det en massa bra verktyg att tillgå digitalt. Mitt största bekymmer just nu är hur rättning av kunskapsmätningar ska kunna ske digitalt på ett smidigt sätt. Hur långt har ni kommit när det gäller just denna del? Om det finns någon som har bra tips på att rätta digitalt tar jag ödmjukt emot det. Än så länge har jag har hört positivt om IPad Pro tillsammans med Apples digitala penna – det ska visst vara som att rätta på papper. Problemet är bara att vi inte har iPad Pro på jobbet…