Sedan terminsstart har vi i våra treor arbetat med vetenskaplig text. Vårt mål har varit att förbereda eleverna såväl inför vårens NP i svenska såsom inför högskolan. Med fokus på vad Skolverket vill att eleverna ska klara av på NP i svenska 3, har vi satt ihop ett (i våra ögon;) utmärkt kapitel med uppgifter som manar till kritiskt tänkande, samtidigt som de engagerar eleverna. Vår bibel, det vill säga, Skolverkets bedömningsanvisningar inför NP, har satt ribban för utformningen av uppgifterna.

Denna vecka avslutande vi momentet med ett provtillfälle där eleverna under fyra timmar fick skriva en vetenskaplig text. Just nu sitter vi och rättar texterna och nöjda inser vi att eleverna är på banan. Redan ett halvår innan NP är våra elever väl förtrogna med de mål som mäts. Snacka om bra förberedelse!