Den nya given på vår skola är att alla ämnen ska ha elevexempel. För svenskans del är arbetet redan gjort i och med Formativ-serien. Att tillhandahålla elevexempel tycker vi är det bästa sättet att tydliggöra för eleverna vad de ska göra och på så sätt minskas deras stress. Att minska stressen hos elever är för övrigt en av de punkter som skolinspektionen tittar på när de kommer på tillsyn.