På vår skola har vi olika fokusprojekt varje läsår, och nu är det dags att sjösätta fokusprojektet TURBO. T står för trygghet, här tänker vi mycket på elevernas stressnivåer och upplevelse av att kunna påverka sin situation. U står för undervisning och hur den kan bedrivas så att den når fram på bästa sätt till alla. R står för rektors övergripande pedagogiska ansvar och B för bedömning, alltså strävan efter en så likvärdig tolkning av styrdokumenten som möjligt. O är omsorg om våra elever – det är ju för deras skull vi är i skolan.

Genom Formativserien får vi check på det mesta. Om vi ser till tryggheten så är elevexempel oerhört uppskattade och de är ju stommen i våra böcker. Vi ser dagligen vinsterna med dem, eftersom de så tydligt minskar stressen kring att inte veta vad man ska göra och hur man blir bedömd. Elevexempel plockar vi också fram när någon varit sjuk och inte vet vad vi håller på med, när någon är osäker på hur man börjar en text, när ett facit att utgå ifrån behövs, när man gör något för första gången, eller när någon vill ha en guide till hur lite man kan göra och ändå klara sig. Vinsterna är jättemånga och olika för alla, det beror på eleven och ambitionsnivån.

Undervisningen är med hjälp av våra böcker och vårt arbetssätt helt individanpassad och det är skönt att kunna erbjuda det eftersom alla elever behöver olika stöd och hjälp i form av återkoppling för att nå sina mål.

Rektors pedagogiska ledarskap ger i vårt fall oss utrymme att sprida vårt arbetssätt och vår syn på undervisning i egenskap av arbetsledare för svenskan på vår skola.

Bedömning och att nå en samsyn kring den är skolans kanske största utmaning och vi har i våra böcker förstås haft sambedömning med både erfarna kollegor och duktiga redaktörer. Sambedömning är hos oss ett ständigt pågående arbete kollegor emellan.

Omsorg om eleverna får vi check på genom att ens fundera över allt vi har skrivit här.

TURBO-projektet är innebär inte så mycket turbulens som man skulle kunna tro!