Jag har precis kommit hem från en studieresa tillsammans med elever. Vår skola har sedan många år ett välfungerande utbyte med en skola i Barcelona. Det gemensamma språket är engelska och våra elever bor en vecka i katalanska familjer och sedan kommer de katalanska eleverna hit och bor hemma hos de svenska eleverna. Förutom att eleverna lär sig en annan kulturs vanor och värderingar så knyter många av dem vänskapsband som fortsätter långt efter att utbytet är över.

Visst medför utbytet många extra arbetstimmar och stort engagemang för inblandade lärare, men det är så värt det. Jag önskar att alla skolungdomar skulle ges samma möjlighet. Det är genom förståelse för andra kulturer som vi lär oss acceptans för det annorlunda – något som verkligen behövs i vårt samhälle!