I min retorikkurs hade jag en kille som nyligen höll ett rätt bra hyllningstal till Zlatan. Eftersom jag under de senaste åren också har haft honom i svenska vet jag att han är duktig och tänkte inte ens på att talmanuset kunde vara taget från nätet. Tre veckor senare håller en av mina eftersläntrare i retorikkursen exakt samma talmanus. När jag konfronterade dem erkände de direkt att de hittat talmanuset på nätet. Jag letade upp det på en hemsida som tillhandahåller uppgifter, elevexempel och en hel del matnyttigt för en stressad gymnasieelev.

Grejen med sådana här sidor är att de tillhandahåller hjälp som vi från skolans sida istället bör bistå eleverna med. Det är ju vi pedagoger som ska ge eleverna dessa verktyg, inte andra gymnasister som laddat upp arbeten på en hemsida som de tar betalt för. Elever som använder andras arbeten klarar sig möjligen för stunden, men de flesta seriösa lärare bygger sin undervisning utifrån en progressionstanke och det uppdagas ju rätt snabbt att eleverna inte utvecklas nämnvärt, eller lärt sig något. Däremot är elever som får se elevexempel i sina kurser enligt min erfarenhet mindre benägna fuska eller använda andras arbeten. Med det formativa arbetssättet som bland annat innebär att de alltid får se elevexempel är det också lättare för eleven att själv ta ansvar för sin inlärning och sin studiesituation. 

Så tänk om alla lärare i alla ämnen tillhandahöll betygsatta exempel på vad som ska göras, då skulle elevernas stress minska, eftersom de skulle veta vad de förväntas prestera och kunna försöka själva, och viktigast av allt; faktiskt lära sig något också, istället för att i panik öva in ett talmanus som någon annan skrivit och sen bli underkända. Faktum är att eftersom det är jag som har retorikkursen så har killarna fått exempel på hur ett bra manus kan se ut, men jag inser att de ändå är så stressade över sin övriga skolsituation att de tar genvägar (som tyvärr blir senvägar) för att överleva ibland. 

Jag är helt övertygad om att elevexempel som pedagogiska verktyg är här för att stanna, och att vi lärare måste tillhandahålla det som eleverna söker på fuskhemsidor. Formativserien har betygsatta elevexempel på A, C och E-nivådär det dessutom finns kommentarer om vilka förtjänster exemplet har, vad som bör vara med för ett visst betyg. Gör dig själv och dina elever en tjänst och använd böcker där det är konkretiserat vad eleverna förväntas göra, det är en vinst för alla utom möjligen för hemsidorna av ovan nämnda slag. Själv filar jag redan på ett manus till Formativ retorik…