En ansenlig del av min gärning handlar om att planera

I ett nummer av ”Svenskläraren” kan man läsa att vi lärare måste ”ta tillbaka vår professionella frihet”, eftersom vår pedagogiska gärning annars riskerar att drunkna i måsten och påbud uppifrån. En av de saker som står högst upp på irritationslistan är de så kallade pedagogiska planeringarna med tillhörande förankring i styrdokumenten som lärare avkrävs. Jag skulle här vilja slå ett slag FÖR de pedagogiska planeringarna istället.

I en samtid som präglas av hård arbetsbelastning och prestationsrelaterad stress som börjar redan i skolåldern är vi skyldiga att planera, så att både vi och eleverna kan överblicka och planera det som ska göras. En lärare som planerar en hel kurs i grova drag över läsåret gör därför både sig och sina elever en stor tjänst ur stresshänseende. Den som utgår från målen för sin kurs och grovt skissar en tidsplan för övning och examination kan enkelt avsätta tid för återkoppling och individanpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Den pedagogiska planeringen blir här en hjälp, en enorm vinst, inte en belastning. Många har säkert erfarit att det man inte hinner innan påsk – det får man stressa igenom, strunta i, eller värst av allt: göra på bekostnad av individanpassning och återkoppling. Vidare är svenskan ett ämne där vi lärare, tvärs emot vad som skrivs i artikeln, slipper sitta och gissa vad som avses i styrdokumenten. Skolverket förser oss varje år med nya nationella kursprov som är validerade i mål och kunskapskrav. I kursen Sv1 ger de träff på mer än hälften av kursmålen, det är väldigt tydligt tycker jag. Dessutom tillhandahålls betygsatta elevlösningar som blir en trygg utgångspunkt för övrig bedömning.

Att få igenom alla olika elever i mina sju olika 100-poängskurser med individanpassning och enskild återkoppling kräver en extremt väldokumenterad pedagogisk planering. En planering där det formativa arbetssättet genomsyrar upplägget, alltså att jag med hjälp av planeringen kan genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen är det enda som gör detta möjligt. Samtidigt är det precis det som i ”Svenskläraren” beskrivs som det vi bör slippa.

För mig är planeringen nyckeln till framgång, om jag inte planerade skulle jag drunkna i en ostrukturerad tillvaro fylld av ogenomtänkta panikinsatser, bara med en genomtänkt planering kan jag uppfylla alla krav. Det är också så Formativserien är uttänkt. Alla uppgifter och kunskapsmätningar är validerade i målen, för den som vill finns en läsårsplanering där tid finns inplanerad för individuell återkoppling och för individanpassning. Börja använda Formativ redan idag så kan du med hjälp av den kanske återta kontrollen över din tid. Vad som är professionell frihet lämnar jag åt er att avgöra själva.